CHLÉB, PIVO A DEMENCE

21. září 2014 v 19:16 | veronika jelínková |  ANTHROPOSKdyž se užívá slova "pandemie", je většinou řeč o patogenech rychle přenášejících infekční nemoci se špatnou prognózou - aktuálně například o virus Eboly na východě Afriky. Významní světoví lékaři, mezi jinými právě Peter Piot,1) spoluobjevitel viru Ebola a spolupracovník při výzkumech HIV a dalších virů, ale upozorňují, že vedle systémových autoimunitních zánětlivých onemocněních je v současné době jednou z největších světových pandemií demence.2) Z narůstajících čísel nevěstí pro nadcházející roky nic dobrého: do roku 2020 se má počet nemocných zdvojnásobit, a jak víme z příbuzných předpovědí u autismu, skutečná realita může i odborníky ještě nepříjemně zaskočit.

Snížení mozkového potenciálu má řadu podob, z nichž většina je mnohem rozšířenější, ale do očí méně bijící než skutečná demence. Ta se samotná vyskytuje ve třiceti diagnózách (F000-F030).3) Řada vědců si již dlouhou dobu všímá výrazné podobnosti diabetu s Alzheimerovou chorobou, nyní nashromáždili tolik důkazů, že Alzheimerovu chorobu označují za tzv. Diabetes III. typu.4) Jde o poruchu metabolismu sacharidů, při kterém vzniká nedostatek inzulinu, přičemž glukóza je stěžejní látkou pro správnou funkci mozku. Jak ukazují výzkumy, ve spuštění tohoto mechanismu hrají významnou roli gliadiny přítomné v pšenici (a příbuzné proteiny v lepku v dalších obilovinách, z nich je kvůli spotřebě piva v Evropě nutno věnovat pozornost zejména ječmenu).5) Jiná studie upozorňuje na působení gliadinu také na opiátové receptory, kterým se podílí na ADHD, poruchách chování, bipolárních poruchách, obezitě ad.6) S trochou nadsázky lze říci, že tam, kde dnes v populaci nenajdeme demenci, sníženou inteligenci či obezitu, nalezneme ADHD, autismus či autoimunitní onemocnění. Příčinná vazba konzumace pšenice a různých typů depresí byla již studiemi prokázána opakovaně,7) užívání stimulantů (např. kávy) nebo jiných syntetických produktů se zejména v dlouhodobém měřítku jeví být spíš oním pověstným vyrážením klínu klínem.

O problému se hovoří již přes dekádu, snad i déle, každým rokem takové studie jen přibývají. Kromě glutenu (gliadinu) se na mozkových dysfunkcích a poklesu inteligence přímo podílí také konzumace jen těžko uvěřitelného množství cukru v konvenční stravě, nedostatek cholesterolu, glutamáty, nedostatek pohybu, alkohol a velmi výrazně samozřejmě toxiny v prostředí. Mezi nimi zejména pesticidy, plyny vznikající při spalování uhlí, automobilové emise a těžké kovy v prostředí i jinde - např. rtuť v rybách či dentálních implantátech. Prof. Philip Landrigan identifikoval 202 chemikálií ohrožujících zdravý vývoj dítěte a mezi nimi akcentoval 6 výrazně se podílejících na vývojové neurotoxicitě (rtuť, olovo, polychrované bifenyly, ethanol, arsen a toluen).8) Ač se jedná o komplexní problém s řadou působicích faktorů, je konzumace pšenice mezi všemi jedním z nejpřehlíženějších. Tím spíše, že fyziologické změny se epigeneticky přenášejí a problémy způsobené konzumací pšenice jsou již dlouhodobého rázu. Jinými slovy: Po několik tisíciletí, kdy jsme přizpůsobili naše stravovací návyky kdysi novému prostředí, vedeme velmi pomalu, ale celkem jistě prostřednictvím stravy naše populace k sebezničení ve formě snížení a postupné ztráty schopností mozku, které nejsou jen mentální, ale jejich nedostatečnost vytváří vhodné prostředí i pro řadu dalších systémových poruch (jako např. zmíněné autoimunitní civilizační choroby), a to ostatně včetně multifaktoriální rakoviny. Náš denní chléb, vedle všech nikoli nepodstatných kulturních vlivů, tak doslova přispívá k naší zkáze. V poslední době tento proces výrazně akceleroval, a to i odhlédneme-li od environmentálních triggerů (toxinů v prostředích). Šlechtěním odrůd dochází k navýšení i změně intenzity působení proteinů v pšenici (i jiných obilovinách, v pšenici ale nejvýrazněji). Výsledkem je zblbnutí celých populací, které je ovšem velmi dobře dokumentováno už ve středověku a dříve. Biologové je dobře znají, často o něm mluví, ale připisují je obvykle jen domestikaci (a následné juvenilizaci) druhu (tedy člověka).9) I strava na něm má přitom svůj podíl.

Změnou stravovacích návyků však, zdá se, můžeme tento proces, stejně tak jako například Pottenger u svých koček,10) zvrátit. Což je myslím velmi dobrý důvod zamyslet se nad tím a jednou provždy vyřadit pšenici, příp. další obiloviny z našeho jídelníčku, nebo jejich množství snížit tak radikálně, aby odpovídalo náhodnému doplňkovému sběru (tedy řekněme pozřít dva krajíce chleba za měsíc), a ideálně je v takových případech vyměnit za staré, zdravější odrůdy (pšenice jednozrnka). Bezlepkové obiloviny ve stravě potom v našem mírném pásmu velkoryse převýšit celkovým množstvím zeleniny (v tropech i ovocem), a to nejen ve vařené, ale i v syrové podobě. Blahodárný vliv takového rozhodnutí může vyzkoušet každý sám na sobě. Jestliže se jako populace chceme zachránit, musíme se rozloučit nejen s kapitalismem (jak tvrdí ve své nové a určitě velmi podnětné knížce Naomi Klein),11) ale především s "tradičním" zemědělstvím!!!! Musíme změnit všechny principy, na kterých naše zemědělská civilizace stojí. A to je přerod mnohem významnější, než je přechod od relativně stabilního feudalismu v sebevražedný kapitalismus. Je nutno pěstovat jiné plodiny, více využívat trvale plodící dřeviny, změnit způsoby zavlažování, opustit monokultury, regionalizovat, uvést v život nutná opatření k záchraně zdevastovaných půd i lesů a provést řadu dalších velkých systémových změn. Neexistuje dostatečný počet vykřičníků, který tu má své místo. Změny se musí fatálně dotknout i velkochovů, které jsou, nejen pro svou ekologickou stopu,12) pro příští generace v současné podobě, pakliže tyto chtějí nejen přežít, ale i prosperovat, něčím nepředstavitelným.

Ve střední Evropě jsme jemně vykročili kupředu už ve 14. století, kdy nás velká morová epidemie přinutila pěstovat ve větším i tu odpornou zeleninu a zpracovávat všechny její části (kupodivu i kořeny, které byly považovány za nečisté, stejně tak jako syrová zelenina za nezdravou).13) Je otázka, jestli na cestě k dalšímu takovému nutnému posunu potřebujeme znovu prožít něco podobného. Pokud jde o zdravé stravování, jsme na tom, jako euroamerická civilizace s kořeny v Úrodném půlměsíci (včetně všech míst, do nichž se nám již podařilo naše stravovací návyky rozšířit), ze všech světových populací zdaleka nejhůř.14) To je tím absurdnější, že jsme populací nejbohatší, ovládající většinu světových zdrojů. Myslím, že bychom měli všichni mnohem víc přemýšlet o košilích než o kabátech a věnovat se víc půdě, jídlu, zdraví a našim vlastním hlavám a tělům, a méně pak politickým matrixům. Měli bychom začít "zdola" a u sebe a takto "začínat" znovu a znovu každý den. Snažit se, aby naše půda plodila i za sto let, a abychom na ni pěstovali to, co nám bude prospívat. Snažit se využívat ty dary přírody, s nimiž si uchováme své fyzické zdraví a plnou mentální výkonnost. Na to nemusíme být všichni farmáři. Stačí se jednoznačně rozhodovat pro takové produkty při nákupu. Je to víc důležité, než se zdá. Ve hře je také duševní zdraví, které z tohoto problému nelze vydělit, a které chování celých populací viditelně ovlivňuje.

Režim, ve kterém žijeme, nám taková rozhodnutí umožňuje, na to ho nemusíme nijak měnit, naopak TÍM jej můžeme proměnit v systém s dlouhodobější perspektivou. Tyto možnosti, ač jsou všude kolem, využíváme jen velmi málo. Raději se hádáme, jestli je horší fašista nebo komunista, jestli si mrtvý člověk zaslouží čestné občanství, a kdo ze dvou stran má právo první bomby na místě, které s námi není svázáno ani hospodářsky ani kulturně. K tomu se takřka celá populace bez rozdílu politického názoru živí pšenicí a cukrem (pečivem a pivem). Jak s takovou stravou vypadají naše kognitivní schopnosti, je evidentní. Takto upravené kognitivní schopnosti stojí i za obsahem samotného prožívání reality tohoto světa a schopností řešit problémy. Nenápadné věci jsou často těmi zásadními, a tak sice nenápadně, ale zásadně mění tvář tohoto světa.


etc.


9) viz např. Adolf Portmann, Stanislav Komárek

14) viz četné antropologické studie zaměřující se na obsah živin a vliv stravy na zdraví v různých regionech, zajímavé zejména v oblastech, které považujeme v Evropě za z pohledu živin nedostatečné, jako je u Inuitů nebo Kungů na Kalahari, jejichž strava splňovala ty nejpřísnější normy WHO


ale i v případě majoritních populací jiných kontinentů, např.

či v případě násilné záměny jednoho způsobu stravování za jiný, kde jsou zdravotní efekty velmi výrazné, např. http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/24/eating-indigenouslychangesdietsandlivesofnativeamericans.html
http://missoulian.com/lifestyles/health-med-fit/native-americans-turn-to-decolonized-diet-to-fight-diabetes-more/article_ed9d61ee-37ca-11e4-98a1-0019bb2963f4.html
 


Komentáře

Zobrazit vše (200)
Zobrazit starší komentáře

101 LyubaSoone | E-mail | Web | 19. listopadu 2017 v 2:30 | Reagovat

achat viagra forum

      http://viagradiscountg.com/ - discount viagra

    <a href="http://viagradiscountg.com/">cheap viagra</a>

    generic viagra sublingual

102 WiktoriyaSoone | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 1:05 | Reagovat

cialis  mastercard

      http://buycialisjh.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisjh.com/">generic cialis</a>

    only here cialis pills

103 ebanakin | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 18:45 | Reagovat

<a href=http://ebanatka.ru/horse/>порно с конем</a> смотреть бесплатно

104 ИванFum | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:06 | Reagovat

Всем известно что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Каждый человека уникален. Подчеркнуть свою индивидуальность и купить одежду с готовым принтом (рисунком) или сделать собственный дизайн трусов можно в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

105 Craigpen | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:19 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить нашим покупателям потрясающее средство для похудения Mangoosteen. С его помощью возможно сбросить около 15 килограмм за 14 суток.

Растение мангустин растет в Таиланде. Плоды этого дерева имеют замечательные свойства. В баночке содержится более 20 плодов данного замечательного дерева. Плоды с дерева гарциния помогают убрать лишнюю жировую ткань. А также замечательно влияют на организм в целом. Специфика производства препарата, и уникальная упаковка позволяют сберечь все удивительные свойства плодов.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с растения мангкут, в них имеется огромное количество питательных элементов. Благодаря компоненту ксантону, которое в громадных количествах имеется в плодах, сильно замедляются окислительные процессы в организме. Окись дифениленкетона считается одним из самых мощных антиоксидантов. В плоде дерева мангостан вдобавок есть разнообразные витамины и микроэлементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

106 DavidDog | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:24 | Reagovat

Sad Piano Music Collective – Sad Piano Music- Sad Piano Songs and Melancholy Music. By Rebekah Marie Yearout. 41 songs. Play on Spotify. 1. PamelaSad ...

Piano music - http://piano.bxox.info

107 Craigpen | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:34 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам удивительное средство для снижения веса Mangoosteen. С ним можно сжечь около 15 кг за 14 дней.

Растение гарциния растет на Шри-Ланке. Плоды растения имеют замечательные особенности. Во флакончике содержится около 20 плодов данного замечательного растения. Плоды с дерева мангустин помогают сжечь чрезмерную липидную ткань. А также положительно влияют на организм в целом. Специфика изготовления средства, и специальная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства дерева.

Основным действующим компонентом сиропа Мангустина являются плоды с дерева мангустин, в которых содержится огромное число полезных элементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных количествах имеется в плоде, значительно замедляются процессы окисления в организме. Ксантон признается одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангустин также есть разные витамины и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

108 Claytonfauts | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:36 | Reagovat

START WITH FREE COINS

Signup and we will provide you a QoinPro wallet with free coins:

BitCoin
LiteCoin
FeatherCoin
Virtacoin
PeerCoin
Dash
Neo
Bitcoin Cash
Bitcoin Gold
Bitcoin Diamond

More coins are being added constantly, others can be unlocked and multipliers up-to 1250% are applied daily.

Sign up for FREE http://freecriptos.cf

RUS

Бесплатные биткоин краны. Помимо собственно биткоина вы будете собирать за раз
кучу других монет. Никакой рекламы и т.д. Зарегистрировались и монеты сами раз в сутки
пополняются в аккаунте. Чтобы больше забирать крипты, приглашайте пользователей по рефферальной ссылке.

Заработок с рефами ускоряется в разы. Это пока лучшее что я смог найти в сети.
Регистрируйтесь на сайте http://freecriptos.cf

109 DavidDog | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:37 | Reagovat
110 Craigpen | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 23:01 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам удивительное средство для похудения Mangoosteen. С ним можно избавиться от 10 кг за недели.

Дерево гарциния растет в Малайзии. Плоды этого дерева обладают потрясающими свойствами, которые были взяты за основу средства Mangoosteen. В банке содержится более 25 плодов данного замечательного дерева. Плоды с растения мангкут помогают сжечь излишнею жировую ткань. И также замечательно влияют на человека в комплексе. Технология изготовления средства, и специализированная упаковка помогают сохранить все полезные свойства мангустина.

Основным действующим компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангустин, в которых имеется огромное количество полезных элементов. Благодаря компоненту ксантону, которое в огромных дозах имеется в плоде, сильно тормозятся процессы окисления в теле. Ксантон признана одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангустин к тому же имеются разные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина можно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

111 DavidDog | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 23:25 | Reagovat

Keys for the song are below: 5 a a p a a p a 3 a a p a a p a 1 a a p a a p p 2 p p o o d a 5 a a p a a p a 3 a a p a ...

Piano music - http://piano.bxox.info

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

112 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 1:03 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам потрясающее средство для снижения веса Mangoosteen. При помощи него можно избавиться от 15 kg за 14 суток.

Дерево мангостин произрастает на Шри-Ланке. Плоды данного дерева обладают потрясающими свойствами, которые были взяты за основу препарата Мангустина. В банке имеется около 20 плодов этого замечательного дерева. Плоды с растения мангустин помогают растопить излишнею жировую ткань. И замечательно воздействуют на человека в целом. Специфика изготовления средства, и специализированная упаковка помогают сберечь все полезные свойства гарцинии.

Основным веществом сиропа Мангустина являются плоды с растения мангостин, в них содержится большое число питательных веществ. Благодаря компоненту ксантону, которое в громадных количествах содержатся во фрукте, сильно тормозятся окислительные процессы в организме. Ксантон является одним из самых сильных антиоксидантов. В плодах дерева мангостан к тому же содержатся различные группы витаминов и элементы. Приобрести сироп Мансустина можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

113 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 1:03 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам удивительное средство для похудения сироп Мангустина. С ним можно избавиться от 10 kg за 2 недели.

Растение мангостин произрастает на Шри-Ланке. Плоды данного дерева обладают замечательными особенностями, которые были положены в основу препарата Mangoosteen. В баночке содержится около 25 плодов этого удивительного дерева. Плоды растения мангостан помогают растопить чрезмерную жировую ткань. И также положительно влияют на человека в целом. Технология изготовления препарата, и специализированная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства плодов.

Основным веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангкут, в них имеется огромное количество питательных веществ. Благодаря веществу ксантону, которое в больших количествах имеется в плоде, значительно притормаживаются процессы окисления в организме. Ксантон признается одним из самых сильных антиоксидантов. В плодах дерева мангостин к тому же есть различные витамины и микроэлементы. Купить сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

114 DavidDog | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 5:14 | Reagovat

Find and save ideas about Piano music on Pinterest.

Piano music - http://piano.bxox.info

115 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 5:18 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам чудодейственное средство для снижения веса Mangoosteen. При помощи него возможно сжечь около 10 кг за 2 недели.

Дерево гарциния растет в Малайзии. Плоды данного дерева имеют удивительные свойства. В баночке содержится более 25 плодов этого замечательного дерева. Плоды дерева гарциния помогают сжечь лишнюю жировую ткань. И также положительно воздействуют на организм в целом. Специфика изготовления средства, а также специальная упаковка помогают сберечь все полезные свойства мангустина.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с растения мангустин, в которых имеется огромное количество полезных микроэлементов. Благодаря веществу ксантону, которое в огромных количествах имеется в плодах, значительно тормозятся окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах растения мангкут также есть разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

116 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 7:20 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить нашим покупателям инновационное средство для снижения веса Mangoosteen. С ним реально сжечь около 10 килограмм за 2 недели.

Дерево мангостин растет на Шри-Ланке. Плоды этого дерева обладают удивительными свойствами, которые были положены в основу средства Мангустина. В баночке содержится более 25 плодов данного замечательного растения. Плоды с дерева мангостан помогают растопить излишнею жировую ткань. Также положительно воздействуют на человека в целом. Технология производства препарата, а также специализированная упаковка помогают сберечь все удивительные свойства плодов.

Основным действующим компонентом сиропа Mangoosteen являются фрукты с дерева мангкут, в них имеется огромное количество полезных веществ. Благодаря веществу ксантону, которое в громадных количествах имеется в плоде, значительно тормозятся окислительные процессы в организме. Ксантон признана одним из наиболее мощных антиокислителей. В плодах растения мангкут также есть разнообразные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

117 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 8:44 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем нашим клиентам чудодейственное средство для снижения веса сироп Мангустина. С его помощью возможно сбросить около 15 kg за 14 дней.

Растение мангкут произрастает в Малайзии. Плоды данного дерева имеют потрясающие особенности. Во флакончике имеется более 20 плодов этого замечательного дерева. Плоды растения мангостин помогают убрать излишнею жировую ткань. И замечательно влияют на человека в комплексе. Специфика производства средства, и специальная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства мангостина.

Основным действующим компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева гарциния, в них имеется огромное количество питательных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в громадных дозах имеется в плоде, значительно замедляются процессы окисления в теле. Ксантон признана одним из наиболее мощных антиокислителей. В плодах дерева мангостин к тому же есть разнообразные витамины и микроэлементы. Купить сироп Мансустина возможно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

118 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 8:44 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам чудодейственное средство для снижения веса Mangoosteen. С ним реально избавиться от 10 kg за недели.

Дерево гарциния произрастает в Азии. Плоды растения имеют замечательные особенности. Во флакончике содержится более 25 плодов этого замечательного растения. Плоды с дерева мангустин помогают растопить излишнею липидную ткань. А также положительно влияют на организм в комплексе. Специфика производства препарата, а также специальная упаковка помогают сохранить все полезные свойства растения.

Главным веществом сиропа Мангустина являются плоды с дерева гарциния, в них имеется большое число полезных микроэлементов. Благодаря компоненту ксантону, которое в больших количествах содержатся в плодах, сильно притормаживаются процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона является одним из самых мощных антиокислителей. В плодах растения мангкут вдобавок есть различные группы витаминов и микроэлементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

119 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 13:30 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам потрясающее средство для похудения сироп Мангустина. При помощи него возможно сбросить около 15 kg за 14 суток.  Дерево мангустин произрастает в Азии. Плоды этого дерева обладают потрясающими особенностями, которые были взяты за основу сиропа Mangoosteen. Во флакончике содержится более 25 плодов этого замечательного дерева. Плоды дерева мангкут помогают убрать чрезмерную жировую ткань. И положительно воздействуют на человека в целом. Специфика производства средства, а также уникальная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства растения. Главным компонентом сиропа Mangoosteen являются фрукты с растения мангустин, в которых имеется огромное количество полезных веществ. Благодаря веществу окиси дифениленкетона, которое в громадных количествах содержатся в плодах, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Окись дифениленкетона признана одним из самых сильных антиоксидантов. В плодах дерева мангкут к тому же есть различные витамины и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen возможно на сайте http://tinyurl.com/y9mvokto

120 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 13:32 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам потрясающее средство для похудения Mangoosteen. При помощи него реально сжечь около 10 kg за 2 недели.

Растение гарциния произрастает на Филиппинах. Плоды данного растения обладают удивительными свойствами, которые были положены в основу препарата Mangoosteen. Во флакончике содержится более 25 плодов данного удивительного дерева. Плоды с растения мангостан помогают растопить лишнюю липидную ткань. И также замечательно влияют на организм в целом. Технология изготовления средства, а также специализированная упаковка позволяют сберечь все удивительные свойства дерева.

Главным компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангостан, в которых содержится большое количество полезных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в больших количествах имеется в плоде, сильно притормаживаются процессы окисления в теле. Окись дифениленкетона признается одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плодах дерева мангустин вдобавок есть различные витамины и элементы. Купить сироп Mangoosteen можно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

121 dataspo | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 14:59 | Reagovat

<a href=http://smotreti-porno-online.ru/pigs/>секс со свиньей</a>

122 DavidDog | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:31 | Reagovat

Easy listening music instrumental songs playlist. 1 hour long of relaxing summer music. This was listening ...

Piano music - http://piano.bxox.info

123 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 18:35 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем нашим клиентам инновационное средство для снижения веса Mangoosteen. С ним можно сбросить около 15 кг за недели.

Растение мангустин произрастает в Таиланде. Плоды данного растения имеют замечательные свойства. В банке имеется более 20 плодов этого удивительного дерева. Плоды с дерева мангкут помогают растопить чрезмерную липидную ткань. И также отлично воздействуют на организм в комплексе. Специфика производства средства, а также уникальная упаковка позволяют сберечь все удивительные свойства плодов.

Основным веществом сиропа Mangoosteen являются фрукты с растения мангкут, в которых содержится большое количество питательных элементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных дозах содержатся в плоде, сильно тормозятся процессы окисления в теле. Окись дифениленкетона считается одним из самых мощных антиоксидантов. В плодах растения мангкут также содержатся разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Мансустина возможно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

124 MilavaSquat | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 20:23 | Reagovat

Добрый день.
На портале Милавица вы сможете приобрести лучшее женское нижнее белье.
Подробнее на сайте: http://milavica.info/

125 DavidDog | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 20:51 | Reagovat

Over 60 minutes of relaxing, soft, piano music to sleep and study! dAvailable on iTunes and Amazon MP3 "Ivory ...

Piano music - http://piano.bxox.info

126 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 22:34 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам инновационное средство для снижения веса Mangoosteen. При помощи него возможно сбросить около 15 килограмм за 14 дней.

Растение мангостин растет на Филиппинах. Плоды данного дерева имеют замечательные свойства. В баночке имеется около 20 плодов данного удивительного растения. Плоды с растения мангкут помогают сжечь излишнею липидную ткань. Также положительно воздействуют на человека в целом. Специфика производства средства, и специальная упаковка позволяют сберечь все удивительные свойства растения.

Основным действующим веществом сиропа Мангустина являются фрукты с растения мангустин, в них содержится огромное количество полезных микроэлементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в огромных количествах содержатся в плодах, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон признана одним из наиболее сильных антиоксидантов. В плоде дерева мангустин также имеются разные витамины и элементы. Приобрести сироп Мансустина можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

127 Craigpen | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:30 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам потрясающее средство для похудения Mangoosteen. С ним можно избавиться от 15 кг за 14 дней.

Дерево мангкут растет в Азии. Плоды этого дерева обладают удивительными свойствами, которые были взяты за основу сиропа Mangoosteen. Во флаконе содержится более 25 плодов данного замечательного дерева. Плоды дерева мангустин помогают убрать чрезмерную жировую ткань. И замечательно влияют на человека в целом. Технология изготовления препарата, а также специализированная упаковка позволяют сохранить все полезные свойства дерева.

Основным веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангостан, в которых содержится огромное число полезных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в громадных дозах содержатся во фрукте, значительно тормозятся процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона считается одним из наиболее мощных антиокислителей. В плодах растения гарциния также есть разные группы витаминов и микроэлементы. Приобрести сироп Мансустина можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

128 DavidDog | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:31 | Reagovat

Amazon.co.uk Best Sellers: The most popular items in Easy Listening. ... The Sound Of Music (50th Anniversary Edition). The Sound Of Music… Various.

Piano music - http://piano.bxox.info

129 DavidDog | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:40 | Reagovat

Learn to play any instrument, piano, guitar, bass, vocals, trumpet and study music in general.

Piano music - http://piano.bxox.info

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

130 Andreynic | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 8:52 | Reagovat

Минут десять мониторил данные инета, и к своему восторгу заметил полезный ресурс. Вот посмотрите: <a href=https://fenlin.ru/>заказать портрет карандашом</a> . Для моих близких вышеуказанный ресурс показался очень оригинальным. Успехов всем!

131 DavidDog | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 9:37 | Reagovat

Complete Romance Collection - 20 Unforgettable Tracks for Falling in Love, and for a Relaxed & Intimate Ambience and Special Days ...

Piano music - http://piano.bxox.info

132 VladislavPlaic | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 12:05 | Reagovat

Целый день наблюдал материалы интернет, при этом к своему удивлению заметил нужный веб-сайт. Вот смотрите: <a href=https://daikin-japan.ru/>https://daikin-japan.ru/</a> . Для меня данный веб-сайт оказался довольно оригинальным. Удачи!

133 Antonstoth | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 13:05 | Reagovat

Несколько дней назад мониторил содержимое интернет, случайно к своему удивлению заметил важный ресурс. Вот ссылка: <a href=https://biggreen-egg.ru/>https://biggreen-egg.ru/</a> . Для нас данный сайт оказал хорошее впечатление. До встречи!

134 Craigpen | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 13:21 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам удивительное средство для похудения Mangoosteen. С его помощью можно сбросить около 15 килограмм за 14 суток.

Дерево мангустин произрастает на Филиппинах. Плоды дерева имеют удивительные особенности. Во флаконе имеется около 25 плодов этого замечательного растения. Плоды дерева гарциния помогают убрать излишнею липидную ткань. А также отлично влияют на организм в комплексе. Технология изготовления средства, а также уникальная упаковка помогают сберечь все полезные свойства дерева.

Главным действующим веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева мангкут, в которых содержится большое количество питательных веществ. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных дозах имеется во фрукте, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон считается одним из наиболее сильных антиокислителей. В плоде дерева гарциния также содержатся различные витамины и элементы. Приобрести сироп Мансустина возможно на сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

135 VlasAtole | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 13:57 | Reagovat

Пару часов назад разглядывал содержимое интернет, и к своему восторгу открыл актуальный сайт. Вот он: <a href=https://blanco.net.ru/>https://blanco.net.ru/</a> . Для нас данный веб-сайт произвел радостное впечатление. Пока!

136 Craigpen | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 14:17 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем вам удивительное средство для снижения веса сироп Мангустина. При помощи него реально избавиться от 10 кг за недели.

Дерево мангостин растет на Шри-Ланке. Плоды данного растения обладают удивительными свойствами, которые были положены в основу препарата Mangoosteen. В банке имеется более 20 плодов этого замечательного растения. Плоды дерева гарциния помогают растопить чрезмерную жировую ткань. А также положительно влияют на организм в комплексе. Специфика изготовления препарата, а также специализированная упаковка помогают сберечь все удивительные свойства мангостина.

Главным действующим компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангустин, в которых имеется огромное число питательных микроэлементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных количествах имеется в плодах, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из самых мощных антиокислителей. В плоде дерева гарциния вдобавок есть различные группы витаминов и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

137 Craigpen | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 16:12 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем нашим клиентам чудодейственное средство для снижения веса сироп Мангустина. С его помощью возможно сбросить около 15 kg за 14 дней.

Растение мангкут произрастает в Малайзии. Плоды данного дерева имеют потрясающие особенности. Во флакончике имеется более 20 плодов этого замечательного дерева. Плоды растения мангостин помогают убрать излишнею жировую ткань. И замечательно влияют на человека в комплексе. Специфика производства средства, и специальная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства мангостина.

Основным действующим компонентом сиропа Mangoosteen являются плоды с дерева гарциния, в них имеется огромное количество питательных элементов. Благодаря веществу ксантону, которое в громадных дозах имеется в плоде, значительно замедляются процессы окисления в теле. Ксантон признана одним из наиболее мощных антиокислителей. В плодах дерева мангостин к тому же есть разнообразные витамины и микроэлементы. Купить сироп Мансустина возможно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

138 VyacheslavHiesk | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 16:12 | Reagovat

Недавно мониторил содержимое инета, вдруг к своему восторгу увидел четкий ресурс. Вот он: <a href=https://hitachi-life.ru/>https://hitachi-life.ru/</a> . Для меня этот веб-сайт показался весьма важным. Всего наилучшего!

139 Craigpen | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 19:12 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам удивительное средство для похудения сироп Мангустина. С его помощью возможно избавиться от 15 кг за 14 дней.

Растение мангустин произрастает в Малайзии. Плоды данного растения имеют потрясающие особенности. Во флаконе имеется около 20 плодов этого удивительного дерева. Плоды растения мангостин помогают сжечь лишнюю липидную ткань. И замечательно влияют на организм в комплексе. Специфика изготовления средства, и уникальная упаковка позволяют сохранить все полезные свойства мангостана.

Главным веществом сиропа Мангустина являются плоды с растения мангостин, в которых содержится большое число питательных элементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в больших дозах содержатся в плодах, сильно замедляются процессы окисления в теле. Окись дифениленкетона является одним из самых сильных антиоксидантов. В плоде дерева мангкут вдобавок имеются разные группы витаминов и микроэлементы. Приобрести сироп Mangoosteen возможно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

140 GlebDeacy | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 19:27 | Reagovat

Минуту назад мониторил содержание инета, случайно к своему удивлению заметил четкий вебсайт. Посмотрите: <a href=http://damaglamura.com/magnitoturbotron-pokazaniya-i-protivopokazaniya-otzyvy/>http://damaglamura.com/magnitoturbotron-pokazaniya-i-protivopokazaniya-otzyvy/</a> . Для моих близких данный веб-сайт оказался очень привлекательным. Удачи!

141 Craigpen | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 21:02 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Предлагаем нашим клиентам потрясающее средство для похудения Mangoosteen. С его помощью можно сбросить около 15 кг за 14 суток.

Дерево мангостан растет в Таиланде. Плоды растения имеют замечательные особенности. В баночке имеется около 20 плодов данного замечательного дерева. Плоды растения мангостан помогают растопить чрезмерную жировую ткань. И отлично влияют на организм в целом. Технология изготовления средства, а также специализированная упаковка позволяют сохранить все удивительные свойства мангостина.

Основным веществом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангустин, в которых имеется большое число полезных веществ. Благодаря веществу ксантону, которое в огромных дозах содержатся во фрукте, значительно тормозятся окислительные процессы в теле. Ксантон признается одним из самых мощных антиоксидантов. В плодах дерева мангкут вдобавок есть разные группы витаминов и микроэлементы. Купить сироп Mangoosteen возможно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

142 DavidDog | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 21:07 | Reagovat

We hope you enjoy this Relaxing and Inspiring Dean Evenson Music mix. It is perfect for listening to around ...

Piano music - http://goobest.info/

143 DavidDog | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 21:31 | Reagovat

These easy song selections from popular English music are perfect for English language learners. You'll learn tons of vocabulary and grammar by singing ...

Piano music - http://goobest.info/

144 DavidDog | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 23:18 | Reagovat

Music video by Rascal Flatts performing Easy. (C) 2011 Big Machine Records, LLC.

Piano music - http://piano.bxox.info

145 DavidDog | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 23:52 | Reagovat

Relaxing Spa Music Zone, Tranquil Music Sound of Nature, Sleep Songs with Nature Sounds. 3 fans. Top Titres. Playlists. Artistes similaires. Discographie.

Piano music - http://goobest.info/

146 BogdanGeogy | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 23:53 | Reagovat

Немало разглядывал содержимое инет, вдруг к своему восторгу увидел актуальный вебсайт. Ссылка на него: <a href=https://i-hobot.ru>https://i-hobot.ru</a> . Для моих близких этот ресурс явился очень неплохим. До встречи!

147 Vadimpub | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 1:59 | Reagovat

Полчаса серфил материалы сети, и к своему удивлению открыл прекрасный сайт. Вот смотрите: <a href=https://reginox.net>https://reginox.net</a> . Для меня вышеуказанный ресурс оказался весьма важным. Всем пока!

148 DavidDog | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 5:32 | Reagovat

Buy the LPO's recording of Film Music soundtracks as CD or download. Includes music from Psycho, Star Trek, Lawrence of Arabia and The Godfather.

Piano music - http://goobest.info/

149 Craigpen | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 7:37 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Рады предложить вам удивительное средство для снижения веса сироп Мангустина. С его помощью можно сжечь около 10 килограмм за 2 недели.

Растение мангостан растет в Малайзии. Плоды данного растения обладают замечательными свойствами, которые были положены в основу средства Мангустина. Во флаконе содержится более 20 плодов данного замечательного дерева. Плоды с растения мангостин помогают растопить лишнюю жировую ткань. Также отлично влияют на человека в комплексе. Технология производства средства, и специализированная упаковка позволяют сберечь все полезные свойства дерева.

Главным действующим компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангостин, в них содержится большое число полезных микроэлементов. Благодаря веществу ксантону, которое в огромных дозах содержатся в плоде, сильно замедляются процессы окисления в теле. Ксантон является одним из наиболее сильных антиокислителей. В плоде дерева гарциния вдобавок имеются разнообразные группы витаминов и микроэлементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

150 Craigpen | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 9:41 | Reagovat

Приобрести можно на веб-сайте http://mangoo77.mangoosteen.com

Хотим предложить вам потрясающее средство для похудения Mangoosteen. С его помощью возможно избавиться от 10 kg за 2 недели.

Дерево мангкут произрастает на Филиппинах. Плоды этого дерева имеют удивительные особенности. В банке имеется более 20 плодов данного удивительного дерева. Плоды дерева мангустин помогают убрать лишнюю липидную ткань. И отлично воздействуют на человека в комплексе. Специфика изготовления средства, а также специальная упаковка позволяют сохранить все полезные свойства мангустина.

Главным действующим веществом сиропа Mangoosteen являются плоды с растения мангкут, в них имеется огромное число питательных микроэлементов. Благодаря компоненту ксантону, которое в громадных количествах имеется во фрукте, сильно замедляются процессы окисления в организме. Окись дифениленкетона является одним из наиболее мощных антиоксидантов. В плоде растения мангостан также имеются различные витамины и элементы. Купить сироп Мансустина можно на веб-сайте http://mangjoo77.mangoosteen.com.

151 DavidDog | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 9:58 | Reagovat

Easy Music Center, Honolulu, HI. 8K likes. Hawaii's biggest, baddest & oldest music store. Your one stop get everything you got to get spot. Guitars,...

Piano music - http://goobest.info/

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

152 DavidDog | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 11:22 | Reagovat

Jason Stephenson - Sleep Meditation Music 3,403,816 views · 40:01. Relaxing Sleep Music: Deep Sleeping ...

Piano music - http://piano.bxox.info

153 DavidDog | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 20:36 | Reagovat

Buy Really Easy Piano: Big Chart Hits by Music Sales Ltd (ISBN: 8601404261633) from Amazon's Book Store. Free UK delivery on eligible orders.

Piano music - http://goobest.info/

154 Josephcow | E-mail | 30. prosince 2017 v 4:39 | Reagovat

Вот жулики орудуют в  Геленджик. Раскрыты их личности Анастасиади Константин Федорович и его подельник

Видео : https://youtu.be/Um9gaVgr6ms

Адрес жуликов: ГЕЛЕНДЖИК Г,,КОЛХОЗНАЯ УЛ,63

мошенник занимал поста в Морском государственном университете  ,  НИПИокеангеофизика , НВИМУ , НГМА , Морском университете имени Ушакова , Геологическом предприятие , Управление берегоукрепительных и противоположных работ , ОАО “Новое Кольцо Москвы” , ОАО “Краснодарский краевой инвестиционный банк” , а сейчас работает в ООО “Грейт Фуд” и занимается судебными схемами по отжиму чужой собственности.

Но адвокаты жертвы ищут выход : https://pravoved.ru/question/1855201/

Позор как низко могут падать люди.

155 SemeneSquat | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 11:23 | Reagovat

Привет.
Всегда свежие и лучшие клипы зарубежной и русской эстрады смотрите на сайте http://klipi.info/

156 DavidDog | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 13:30 | Reagovat

Download high-quality music for movies from Audio Network. Our extensive film music library offers 138347 tracks for film and television.

Piano music - http://piano.bxox.info

157 DavidDog | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 15:26 | Reagovat

8 Feb 2017 - From the joyful opening blast of trumpet in Star Wars, to Psycho's discordant strings, film music has left an enduring mark in public hearts and ...

Piano music - http://piano.bxox.info

158 DavidDog | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 15:41 | Reagovat

Twenty Easy Music Solos For Euphonium (Treble Clef) Book 2 20 Sheet Music Pieces Arranged For Solo Euphonium MICHAEL SHAW Twenty Easy Music ...

Piano music - http://piano.bxox.info

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

159 DavidDog | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 21:59 | Reagovat

A long deep, spiritual and meditative track that I have slowed down. I use this video to meditate in the morning ...

Piano music - http://goobest.info/

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

160 DavidDog | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 1:24 | Reagovat

I Surrender Piano Instrumental Music for Prayer, Meditation, Deep Healing, Worship, Study, Rest, Background ...

Piano music - http://piano.bxox.info

161 DavidDog | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 11:12 | Reagovat

25 Sep 2015 - You love music and you even a big fan of videos ? And you think you can rock your musicvideo ? Grab your FREE copy of Easy Music Video ...

Piano music - http://goobest.info/

162 DavidDog | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 11:13 | Reagovat

Relaxing piano music (3 hours) with water sounds and sleep music to fall asleep. Soothing Relaxation makes ...

Piano music - http://piano.bxox.info

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

163 EugeniaSquat | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 17:08 | Reagovat

Доброго времени суток.
Хотели бы заработать на своем сайте?
Актуальные биржи ссылок для заработка в 2017 году: http://seomaniya.com/3492-birzhi-ssylok-dlya-zarabotka-v-2017-godu.html

164 DavidDog | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 21:03 | Reagovat

Browse the Music: Easy Listening, Soundtracks & Musicals category for available radio programmes for you to listen to on BBC iPlayer Radio.

Piano music - http://goobest.info/

165 DavidDog | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 21:03 | Reagovat

Easy Music School, San Bernardino, California. 295 likes В· 131 were here. Music School, Recording Studio, Music Instruments & accessories Store.

Piano music - https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

166 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 0:21 | Reagovat

Order Processing. Orders may take up to 48 hours to be processed and shipped. Orders are collected by the carrier the day after processing. If the order is ...

Piano music - http://goobest.info/

167 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 2:10 | Reagovat

Relaxing Spa Music Zone, Tranquil Music Sound of Nature, Sleep Songs with Nature Sounds. 3 fans. Top Titres. Playlists. Artistes similaires. Discographie.

Piano music - http://goobest.info/

168 Stevensoins | E-mail | 1. ledna 2018 v 6:52 | Reagovat

Можно ли продавать квартиру, если она в ипотеке? Если ипотека на погашена?

Рассмотрим только случае когда Ваша квартира не стала часть мошеннической схемы жуликов , воров и прочей нечисти как в этом ролике про МОШЕННИКА!!! -  Анастасиади Константина Федоровича (05.01.1961 г ) :   https://youtu.be/Um9gaVgr6ms

Да, такую квартиру продать безусловно, можно. Есть разные варианты продажи квартиры находящейся в ипотеке (квартиры с обременением банка), поговорим об одном из них. Но сразу стоит отметить, что продажа ипотечного жилья, дело не простое. В сделке по продаже квартиры с обременением присутствуют несколько участников:

1. Залогодатель-банк, выдавший кредитные средства на изначальную покупку квартиры;

2. Собственник желающий продать квартиру с обременением;

3. Покупатель.

Стоит отметить, что почти во всех ипотечных договорах присутствует пункт о том, что квартира, приобретенная на кредитные средства банка и находящаяся в залоге, не может быть продана без согласия залогодателя. Поэтому лучше всего заблаговременно предупредить банк о предстоящей продаже квартиры и взять у банка согласие на продажу. В противном случае банк может приостановить или запретить сделку по продаже, хотя на практике, такое бывает редко. После решения вопроса с банком приступаем к следующему этапу: поиск покупателя на квартиру. Этап очень непростой, поскольку покупателю предстоит оплатить полную стоимость жилья, до подписания настоящего договора купли-продажи, а на это согласится далеко не каждый покупатель. Поэтому стоит ответственно подойти к предпродажной подготовке квартиры, обратится за помощью к профессионалам рынка недвижимости, получить необходимые консультации, грамотно провести маркетинг.

Когда покупатель найден и готов приобрести вашу квартиру переходим к следующему действию: оформлению документов. Изначально следует оформить предварительный договор и договорные отношения по задатку. На этом этапе покупателю необходимо передать вам сумму задатка, которая будет равна сумме ипотечного долга. Действия по передаче денежных средств, условия сделки, временной период выхода на сделку, срок по снятию обременения с квартиры, все это должно быть подробно прописано в договорах и соответствующим образом заверено. Далее, нужно обратиться в ваш банк для погашения ипотечного кредита, получить закладную на квартиру и справку об отсутствии долга по кредиту. Затем, совместно с сотрудником банка, нужно обратиться в регистрирующий орган и убрать обременение с квартиры. Получив подтверждение о снятии обременения переходим к завершающему этапу сделки. Для этого следует подготовить пакет документов, заключить договор и зарегистрировать сделку.

169 Zacharygef | E-mail | 1. ledna 2018 v 6:52 | Reagovat

Hello. And Bye.

170 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 7:10 | Reagovat

Find Melancholy Albums, Songs, and Hand-Picked Melancholy Mood Music on AllMusic.

Piano music - http://goobest.info/

171 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 9:08 | Reagovat

“The truth…my outlook on life, I don't need no gimmicks or no dances. I got a real hustle, I bond my brothers and sisters out of jail for a living that's how I'm rockin.

Piano music - https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

172 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 10:50 | Reagovat

Recorded with Truepianos vsti(atlandis) , hypersonic and edirol orchestral . If you like this also check ...

Piano music - https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

173 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 12:42 | Reagovat

Baby Sleep Through the Night, Tranquil Music Sound of Nature, Nature Sound Series. Top Titres. Playlists. Artistes similaires. Discographie. Albums. 2016 Rest ...

Piano music - http://goobest.info/

https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

174 DavidDog | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 12:55 | Reagovat

Download classical sheet music for beginners. Simple arrangements of ... Ode to Joy from the 9th Symphony arranged for easy Clarinet Arrangement: Difficulty 1 ...

Piano music - http://piano.bxox.info

175 DavidDog | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 12:44 | Reagovat

31 May 2017 - Buy The Corporate Upbeat Motivational Music by LuckyBlackCat on AudioJungle. Corporate Upbeat Motivational Music Corporate Upbeat ...

Piano music - https://audiojungle.net/item/cinematic-trailer/20815683?ref=MomentumOfMelody

176 Autoidiombhiede | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 14:55 | Reagovat

Где лучше оформлять кредитную карту
Где лучше оформлять кредитную карту
Сегодня среди кредитных предложений финансовых учреждений можно отыскать кредитные карты различных типов, разной стоимости их обслуживания, и к тому же различающиеся пакетом предлагаемых держателям услуг. К тому же у каждой карты есть свои возможности.
Воспользовавшись определенным кредитным продуктом держатель карты сможет не только успешно оплатить услуги и еще покупки, но также получить наличность при возникновении такой необходимости. Наличие карты позволит воспользоваться определенными дополнительными льготами, перевозить достаточно большие суммы денежных средств за рубеж и еще получить доступ к финансовому источнику в каждом уголке земного шара. К тому же можно будет воспользоваться помощью финансового учреждения за рубежом. Задумавшись на д получением карты, каждый человек, естественно, задаст вопрос, где лучше всего оформлять кредитную карту и какую из карт стоит выбирать в первую очередь.
http://streamrush.ru/
Выбирая определенную организацию, в которой впоследствии нужно будет оформить карту, стоит обратить внимание на множество условий, которые дадут возможность рассмотреть кредитный продукта как выгодный и привлекательный. В первую очередь важно, чтобы карта предполагала наличие определенного льготного периода кредитования. Именно это позволит при использовании так называемого денежного ресурса для безналичных счетов получить возможность не выплачивать банку высокую процентную ставку в течение определенного периода. Естественно, при условии полного погашения взятого займа. Следует также внимательно ознакомиться с окончательным размером начисляемых комиссий за обналичивание денег и еще со штрафными санкциями, которое финансовое учреждение устанавливает за несоблюдение всех условий обеспечения кредитования.
Рассматривая, где лучше всего оформлять карту, требуется ознакомиться со всеми тарифами банков, которые предоставляют интересующий клиента продукт. Это можно легко сделать, посетив любой кредитный портал. Тарифы финансового учреждения предполагают взимание определенной платы за изготовление и еще за обслуживание кредитной карты. Еще нужно будет платить за восстановление, а также перевыпуск карты. К тому же нужно уточнить предоставление скидок и возможность накопить бонусы благодаря использованию карты. Не менее важны еще и условия погашения возникшей задолженности: какой размер от всей суммы использованных средств каждый клиент должен погашать в течение месяца.
http://furroomshop.ru/
Пакет документации, который обычно запрашивает финансовое учреждение, окажет существенное влияние на возможность оформления карты клиентом в определенном банке.
В итоге можно заметить, что выбирая, где лучше всего оформлять карту, любой потенциальный держатель ориентируется на множество факторов и еще условий, соответствовать которым он может.
<a href=http://furroomshop.ru/>Возьмите кредитную карту</a>

177 AlyssaDep | E-mail | 5. ledna 2018 v 10:59 | Reagovat

<a href=https://slotclubcasino.co>онлайн казино</a>

178 MarineWit | E-mail | 5. ledna 2018 v 15:46 | Reagovat
179 OtvetSquat | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 11:37 | Reagovat

Привет.
Хотите узнать ответ на любой ваш вопрос? На нашем сайте собрано более 20 000 ответов на вопросы разных тематик.
Подробности на сайте: http://otvety.org/

180 MarineWit | E-mail | 8. ledna 2018 v 14:15 | Reagovat

<a href=>    http://sevkray.ru/news/11/28172/    </a>

181 AvitoA77PUM | E-mail | 8. ledna 2018 v 14:23 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a556677</b>  Старый Телеграмм @a1garant    НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как пополнить электронный кошелек авито
обман на авито перевод денег
заблокировали объявление на авито как вернуть деньги
что делать если номер телефона подтвержден в аккаунте на авито
нью баланс авито

182 AvitoA77PUM | E-mail | 9. ledna 2018 v 6:26 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a556677</b>  Старый Телеграмм @a1garant    НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

авито займу деньги
акк авито купить
кошелёк avito
авито вывод денег
авито не вернуло деньги

183 KennethLic | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 19:02 | Reagovat

<a href=https://openinvestments.biz/>интернет инвестиции под проценты ежедневно</a> - заработок интернете быстрым выводом денег, инвестиции в рублях в интернете.

184 Stevenbag | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 16:29 | Reagovat

Всё просто Интернет магазин - ключница делала — Sant Toujours   http://santetoujours.info/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5720380 - Всё просто Интернет магазин - ключница делала — Sant Toujours!..

186 Glebbosse | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 9:07 | Reagovat

Весь вечер познавал материалы сети, неожиданно к своему удивлению обнаружил неплохой сайт. Посмотрите: <a href=http://prikame.ru/saakashvili-prizval-vyiti-na-akciu-iz-za-ybiistva-pravozashitnicy/>Саакашвили призвал выйти на акцию из</a> . Для моих близких этот веб-сайт оказал яркое впечатление. Успехов всем!

187 DavidSmece | E-mail | 12. ledna 2018 v 21:22 | Reagovat

Дорогие читатели этой статьи , прежде чем поведать Вам информацию о том как бросить пить и вылечится от алкоголизма , я обострю Ваше внимание на том как некие алкоголики , не задумывались над последствиями и сделали ужасные действия:

Анастасиади Константин Федорович - Мошенник , подделывает фальшивые документы, ООО “Грейт Фуд” - помойка , компания которая учреждена им и кидает людей на деньги. Вот информаци о них на ютуб:

https://youtu.be/Um9gaVgr6ms

(P.S. автор ролика просил читателя прокомментировать и подписаться для того чтоб Вы увидели следующий сюжет когда мошенников посадят в тюрьму)

А теперь  по существу:
Митя Ложкин бросил пить. Совсем. Спиртное не принимает теперь ни в каком виде. Многие пьющие граждане хотели бы последовать его примеру, да не получается. Зачастую никакие кодировки не помогают, никакие наркологи не могут избавить от пагубной привычки, никакие народные средства не действуют.

А вот он взял и бросил. Хотя до этого был большим почитателем бога Бахуса. И даже нередко усугублял ситуацию неумеренным потреблением спиртных напитков.

Ложкин вообще-то ответственный человек. Пройдя по трудной карьерной лестнице, дорос до заместителя директора фабрики по снабжению. Все у него было хорошо. Директор (его начальник) - друг юности, деньги никогда не переводились, жена - красавица, дети - умницы. А он, несмотря на это, все же иногда осложнял себе жизнь при помощи выпивки. С пьяного же всегда дополнительны спрос. К тому же помалу он пить не умел, а перебрав, становился непредсказуем в своих желаниях. Все его проказы гасились в дальнейшем добропорядочным поведением, умением работать и просить прощение у жены.

Но у каждого пьющего человека в жизни наступает момент, когда ему, для того, чтобы не погибнуть окончательно в объятиях зеленого змия, надо срочно бросить пить. У кого-то это получается и он продолжает дышать полной грудью. А те, кто не умеют победить свои грешные желания - падают на дно и погибают в муках.

У Мити получилось. Правда, повод для этого был не совсем популярным. Даже, можно сказать, некий конфуз получился, который в результате помог победить порок. Но пить он бросил окончательно и безоговорочно.

Началось это в пятницу вечером. Несколько сотрудников, особо приближенных к телу директора фабрики, в его отсутствие устроили небольшой фуршет. Расположились без стеснения в кабинете своего босса на фоне огромного каучуконосного фикуса. Выпивали весело, без фанатизма, но долго. Разошлись как-то независимо друг от друга и незаметно.

А утром Митя навсегда бросил пить. Других вариантов не было. Приехавший на работу директор вызвал его для объяснений по поводу вчерашней пирушки. Объясняться было трудно. Дело в том, что Ложкин никак не мог вспомнить, кто из участников вечеринки мог вульгарно нагадить на полу под роскошным фикусом директора. Мерзкая куча дерьма до глубины души возмутила всегда лояльного шефа.

- Это, кричал он, топая ногами, - неуважение к начальству, нарушение субординации и, вообще, форменное свинство, поганец ты этакий! Заместитель, мать твою! Мне плевать на то, кто из вас тут насрал. Ты мне сейчас все сам уберешь и поклянешься здоровьем близких, что на веки вечные прекратишь выпивать. Иначе вылетишь с работы по такой статье, какая тебе никогда не снилась. Сволочь!

Вот так Митя Ложкин навсегда бросил пить и стал вполне добропорядочным и благополучным главой семейства.

На работе его ценят и уважают. Жена не нарадуется. Теща связала к дню рождения теплые носки.

Сам он продуктивно трудится и мечтает о дальнейшей карьере. Он тоже хочет стать директором и иметь просторный кабинет с большим каучуконосным фикусом.

188 Brianses | E-mail | Web | Neděle v 10:01 | Reagovat

<a href=https://mgkl.ru/>Где в москве можно исправить косоглазие</a> - глазные клиники москвы, глазные клиники МО.

189 JacobUrist | E-mail | Web | Neděle v 10:20 | Reagovat

<a href=https://mosglaz.ru/>Детская офтальмология в москве и области</a> - Столько стоит лечение катаракты глаза, консультация офтальмолога в московской области.

190 Kevinstent | E-mail | Web | Neděle v 13:48 | Reagovat

<a href=https://www.ridus.ru/news/266241>Кто такой олег Шелягов</a> - Биография Олега Валерьевича Шелягова, Олег Валерьевич Шелягов.

191 AlexeylAt | E-mail | Web | Neděle v 23:25 | Reagovat

Пол дня просматривал содержание сети интернет, вдруг к своему удивлению увидел крутой веб-сайт. Смотрите: <a href=https://vzlomchik.com/>Заказать взлом ютуб</a> . Для меня данный сайт показался весьма оригинальным. Всего наилучшего!

192 RichardunuRl | E-mail | Web | Úterý v 1:10 | Reagovat

bitcoin
btc
telegram
<a href=https://etherzeroclaim.com>bitcoinnews</a>
litecoin
bitcoin
ethereum

193 Dennisbeind | E-mail | Web | Úterý v 8:50 | Reagovat

<a href=http://greenfarm.mobi/john-deere-853m-track-feller-buncher.html>john deere 853m track feller buncher</a> - john deere home maintenance kit for gt225 sabre, john deere iron horse drinking jar

194 CookmSquat | E-mail | Web | Úterý v 9:23 | Reagovat

Приветствую.
Предлагаю вам кулинарные рецепты на любой вкус абсолютно бесплатно.
Подробности на сайте: http://cookmaster.org/

195 Barbapally | E-mail | Web | Úterý v 13:43 | Reagovat

Вышивка крестиком для многих женщин является любимым видом хобби. Полезные советы и секреты мастериц на страницах сайта БЕСПЛАТНО - <a href=http://sxembox.ru/load/knigi/vyshivanie/132>http://sxembox.ru/load/knigi/vyshivanie/132</a>

Ищете где скачать качественные большие схемы вышивки?

196 Smithb735 | E-mail | Web | Úterý v 20:12 | Reagovat

I appreciate your wordpress web template, exactly where did you down load it through? gecadafeeebcdaga

197 WilliamKIz | E-mail | Web | Středa v 21:37 | Reagovat
198 ArtemSuisy | E-mail | Web | Středa v 23:20 | Reagovat

Сегодня утром серфил содержимое инета, случайно к своему удивлению открыл замечательный сайт. Вот: <a href=http://postroydachu.ru/dom_iz_ghazobietona>коттедж под ключ</a> . Для меня вышеуказанный вебсайт оказался довольно привлекательным. До свидания!

199 Joshualit | E-mail | Web | Včera v 10:32 | Reagovat

useful web site <a href=https://ccfullzshop.com/>cc shop</a>

200 BorisArove | E-mail | Web | Včera v 23:50 | Reagovat

На днях мониторил контент сети, и неожиданно к своему восторгу открыл прекрасный веб-сайт. Это он: <a href=https://moscow.dengi-pod-zalog-nedvizhimosti.ru/>займ под залог дома</a> . Для моих близких этот веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Успехов всем!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama