CHLÉB, PIVO A DEMENCE

21. září 2014 v 19:16 | veronika jelínková |  ANTHROPOSKdyž se užívá slova "pandemie", je většinou řeč o patogenech rychle přenášejících infekční nemoci se špatnou prognózou - aktuálně například o virus Eboly na východě Afriky. Významní světoví lékaři, mezi jinými právě Peter Piot,1) spoluobjevitel viru Ebola a spolupracovník při výzkumech HIV a dalších virů, ale upozorňují, že vedle systémových autoimunitních zánětlivých onemocněních je v současné době jednou z největších světových pandemií demence.2) Z narůstajících čísel nevěstí pro nadcházející roky nic dobrého: do roku 2020 se má počet nemocných zdvojnásobit, a jak víme z příbuzných předpovědí u autismu, skutečná realita může i odborníky ještě nepříjemně zaskočit.

Snížení mozkového potenciálu má řadu podob, z nichž většina je mnohem rozšířenější, ale do očí méně bijící než skutečná demence. Ta se samotná vyskytuje ve třiceti diagnózách (F000-F030).3) Řada vědců si již dlouhou dobu všímá výrazné podobnosti diabetu s Alzheimerovou chorobou, nyní nashromáždili tolik důkazů, že Alzheimerovu chorobu označují za tzv. Diabetes III. typu.4) Jde o poruchu metabolismu sacharidů, při kterém vzniká nedostatek inzulinu, přičemž glukóza je stěžejní látkou pro správnou funkci mozku. Jak ukazují výzkumy, ve spuštění tohoto mechanismu hrají významnou roli gliadiny přítomné v pšenici (a příbuzné proteiny v lepku v dalších obilovinách, z nich je kvůli spotřebě piva v Evropě nutno věnovat pozornost zejména ječmenu).5) Jiná studie upozorňuje na působení gliadinu také na opiátové receptory, kterým se podílí na ADHD, poruchách chování, bipolárních poruchách, obezitě ad.6) S trochou nadsázky lze říci, že tam, kde dnes v populaci nenajdeme demenci, sníženou inteligenci či obezitu, nalezneme ADHD, autismus či autoimunitní onemocnění. Příčinná vazba konzumace pšenice a různých typů depresí byla již studiemi prokázána opakovaně,7) užívání stimulantů (např. kávy) nebo jiných syntetických produktů se zejména v dlouhodobém měřítku jeví být spíš oním pověstným vyrážením klínu klínem.

O problému se hovoří již přes dekádu, snad i déle, každým rokem takové studie jen přibývají. Kromě glutenu (gliadinu) se na mozkových dysfunkcích a poklesu inteligence přímo podílí také konzumace jen těžko uvěřitelného množství cukru v konvenční stravě, nedostatek cholesterolu, glutamáty, nedostatek pohybu, alkohol a velmi výrazně samozřejmě toxiny v prostředí. Mezi nimi zejména pesticidy, plyny vznikající při spalování uhlí, automobilové emise a těžké kovy v prostředí i jinde - např. rtuť v rybách či dentálních implantátech. Prof. Philip Landrigan identifikoval 202 chemikálií ohrožujících zdravý vývoj dítěte a mezi nimi akcentoval 6 výrazně se podílejících na vývojové neurotoxicitě (rtuť, olovo, polychrované bifenyly, ethanol, arsen a toluen).8) Ač se jedná o komplexní problém s řadou působicích faktorů, je konzumace pšenice mezi všemi jedním z nejpřehlíženějších. Tím spíše, že fyziologické změny se epigeneticky přenášejí a problémy způsobené konzumací pšenice jsou již dlouhodobého rázu. Jinými slovy: Po několik tisíciletí, kdy jsme přizpůsobili naše stravovací návyky kdysi novému prostředí, vedeme velmi pomalu, ale celkem jistě prostřednictvím stravy naše populace k sebezničení ve formě snížení a postupné ztráty schopností mozku, které nejsou jen mentální, ale jejich nedostatečnost vytváří vhodné prostředí i pro řadu dalších systémových poruch (jako např. zmíněné autoimunitní civilizační choroby), a to ostatně včetně multifaktoriální rakoviny. Náš denní chléb, vedle všech nikoli nepodstatných kulturních vlivů, tak doslova přispívá k naší zkáze. V poslední době tento proces výrazně akceleroval, a to i odhlédneme-li od environmentálních triggerů (toxinů v prostředích). Šlechtěním odrůd dochází k navýšení i změně intenzity působení proteinů v pšenici (i jiných obilovinách, v pšenici ale nejvýrazněji). Výsledkem je zblbnutí celých populací, které je ovšem velmi dobře dokumentováno už ve středověku a dříve. Biologové je dobře znají, často o něm mluví, ale připisují je obvykle jen domestikaci (a následné juvenilizaci) druhu (tedy člověka).9) I strava na něm má přitom svůj podíl.

Změnou stravovacích návyků však, zdá se, můžeme tento proces, stejně tak jako například Pottenger u svých koček,10) zvrátit. Což je myslím velmi dobrý důvod zamyslet se nad tím a jednou provždy vyřadit pšenici, příp. další obiloviny z našeho jídelníčku, nebo jejich množství snížit tak radikálně, aby odpovídalo náhodnému doplňkovému sběru (tedy řekněme pozřít dva krajíce chleba za měsíc), a ideálně je v takových případech vyměnit za staré, zdravější odrůdy (pšenice jednozrnka). Bezlepkové obiloviny ve stravě potom v našem mírném pásmu velkoryse převýšit celkovým množstvím zeleniny (v tropech i ovocem), a to nejen ve vařené, ale i v syrové podobě. Blahodárný vliv takového rozhodnutí může vyzkoušet každý sám na sobě. Jestliže se jako populace chceme zachránit, musíme se rozloučit nejen s kapitalismem (jak tvrdí ve své nové a určitě velmi podnětné knížce Naomi Klein),11) ale především s "tradičním" zemědělstvím!!!! Musíme změnit všechny principy, na kterých naše zemědělská civilizace stojí. A to je přerod mnohem významnější, než je přechod od relativně stabilního feudalismu v sebevražedný kapitalismus. Je nutno pěstovat jiné plodiny, více využívat trvale plodící dřeviny, změnit způsoby zavlažování, opustit monokultury, regionalizovat, uvést v život nutná opatření k záchraně zdevastovaných půd i lesů a provést řadu dalších velkých systémových změn. Neexistuje dostatečný počet vykřičníků, který tu má své místo. Změny se musí fatálně dotknout i velkochovů, které jsou, nejen pro svou ekologickou stopu,12) pro příští generace v současné podobě, pakliže tyto chtějí nejen přežít, ale i prosperovat, něčím nepředstavitelným.

Ve střední Evropě jsme jemně vykročili kupředu už ve 14. století, kdy nás velká morová epidemie přinutila pěstovat ve větším i tu odpornou zeleninu a zpracovávat všechny její části (kupodivu i kořeny, které byly považovány za nečisté, stejně tak jako syrová zelenina za nezdravou).13) Je otázka, jestli na cestě k dalšímu takovému nutnému posunu potřebujeme znovu prožít něco podobného. Pokud jde o zdravé stravování, jsme na tom, jako euroamerická civilizace s kořeny v Úrodném půlměsíci (včetně všech míst, do nichž se nám již podařilo naše stravovací návyky rozšířit), ze všech světových populací zdaleka nejhůř.14) To je tím absurdnější, že jsme populací nejbohatší, ovládající většinu světových zdrojů. Myslím, že bychom měli všichni mnohem víc přemýšlet o košilích než o kabátech a věnovat se víc půdě, jídlu, zdraví a našim vlastním hlavám a tělům, a méně pak politickým matrixům. Měli bychom začít "zdola" a u sebe a takto "začínat" znovu a znovu každý den. Snažit se, aby naše půda plodila i za sto let, a abychom na ni pěstovali to, co nám bude prospívat. Snažit se využívat ty dary přírody, s nimiž si uchováme své fyzické zdraví a plnou mentální výkonnost. Na to nemusíme být všichni farmáři. Stačí se jednoznačně rozhodovat pro takové produkty při nákupu. Je to víc důležité, než se zdá. Ve hře je také duševní zdraví, které z tohoto problému nelze vydělit, a které chování celých populací viditelně ovlivňuje.

Režim, ve kterém žijeme, nám taková rozhodnutí umožňuje, na to ho nemusíme nijak měnit, naopak TÍM jej můžeme proměnit v systém s dlouhodobější perspektivou. Tyto možnosti, ač jsou všude kolem, využíváme jen velmi málo. Raději se hádáme, jestli je horší fašista nebo komunista, jestli si mrtvý člověk zaslouží čestné občanství, a kdo ze dvou stran má právo první bomby na místě, které s námi není svázáno ani hospodářsky ani kulturně. K tomu se takřka celá populace bez rozdílu politického názoru živí pšenicí a cukrem (pečivem a pivem). Jak s takovou stravou vypadají naše kognitivní schopnosti, je evidentní. Takto upravené kognitivní schopnosti stojí i za obsahem samotného prožívání reality tohoto světa a schopností řešit problémy. Nenápadné věci jsou často těmi zásadními, a tak sice nenápadně, ale zásadně mění tvář tohoto světa.


etc.


9) viz např. Adolf Portmann, Stanislav Komárek

14) viz četné antropologické studie zaměřující se na obsah živin a vliv stravy na zdraví v různých regionech, zajímavé zejména v oblastech, které považujeme v Evropě za z pohledu živin nedostatečné, jako je u Inuitů nebo Kungů na Kalahari, jejichž strava splňovala ty nejpřísnější normy WHO


ale i v případě majoritních populací jiných kontinentů, např.

či v případě násilné záměny jednoho způsobu stravování za jiný, kde jsou zdravotní efekty velmi výrazné, např. http://america.aljazeera.com/articles/2013/10/24/eating-indigenouslychangesdietsandlivesofnativeamericans.html
http://missoulian.com/lifestyles/health-med-fit/native-americans-turn-to-decolonized-diet-to-fight-diabetes-more/article_ed9d61ee-37ca-11e4-98a1-0019bb2963f4.html
 


Komentáře

Zobrazit vše (1369)
Zobrazit starší komentáře

1301 samuelpl16 | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 17:29 | Reagovat

Very recently started supplementary project:
http://janet.web.telrock.net

1302 AnatoliySTAPH | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:55 | Reagovat

Целый день осматривал содержание интернет, случайно к своему восторгу обнаружил полезный сайт. Гляньте: <a href=http://www.tomsk.ru/news/view/135361>грант эпос компромат</a> . Для меня этот ресурс оказал незабываемое впечатление. Всех благ!

1303 gracielabj18 | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:14 | Reagovat

My creative network scheme:
http://joseph.web1.telrock.net

1304 kamaelDox | E-mail | 31. srpna 2018 v 0:23 | Reagovat

Анонимная связь с подменой номера
Криптотелефоны
Пробивы и детализации билайн, мтс, мегафон, теле2
Определение местоположения по телефону
Все камеры Москвы и Московской области
Снятие запретов с авто
Прослушка абонентов
Пробивы информации по МВД и ГИБДД
Задачи разного рода, спрашивайте, поможем.

Telegram @kamaelangel
Канал в телеграме @kamaelangel_service

1305 Andreyalibe | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 8:24 | Reagovat

Интернетмагазин mototool — продажа мопедов по доступной цене в нижнем новгороде и нижегородской  39 компаний с фото, ценами и отзывами. Мопедчоппер eurotex chopper двигатель 4х.такт, 49,9см3, (110 см3 )8,5л.с., 4ступ.к.. Пришедших в магазин, первая <a href=http://urijut.uqucigi.ru/2018/08/30-chto-nado-dlya-polucheniya-kredita.aspx>что надо для получения кредита</a> в очереди в кассе покупатель проводит еще.. Все началось еще в 2007 году, когда компания стала сотрудничать с банками <a href="http://retadesec.neroqiwa.ru/2018-08-25/5245.aspx">диалог на английском про кредит в банке</a> проекту потребительского кредитования. Услуга стала пользоваться популярностью у покупателей. Кризис 2008 го.. Как платить кредит по карте. Быстрый <a href="http://macu.okydimaqi.ru/87834.asp">льготное автокредитование авто список</a> кредит наличными в украине на любые цели.. Если заемщик перестает платить кредит, то на него составляют документ о взыскании суммы задолженности. К тому же к этой сумме прибавляют сумму судебных издержек,  также штрафы и пени.. Письмо банку об отсрочке платежа. Если же <a href="http://gipan.okiqybydyq.ru/2018/08/29_X6P.asp">хочу взять кредит в г югорск</a> предоставляет отсрочку платежа, и у них имеются на этот случай специальные бланки, то вам при кредите, желательно бы заполнить его. В бланке по отсрочке п..

1306 kristyiv2 | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 13:19 | Reagovat

Proposal page moved:
http://joanne.go.telrock.net

1307 EugenioAdume | E-mail | Web | 1. září 2018 v 1:06 | Reagovat

Добро пожаловать в GEC Green Energy Coin - это успешный  блокчейн проект, ориентированный на энергетический сектор мировой экономики в области «зеленой энергетики».
GEC GreenEnergyCoin - успешный блокчейн проект, ориентированный на энергетический сектор мировой экономики в области «зеленой энергетики» - производство электроэнергии из возобновляемых
источников энергии.
GEC является продуктом блокчейн технологий инвестиционного класса. Это блокчейн технология, которая используется как передовые финансовые и промышленные технологии для производства и продажи
продукта с высоким спросом.
Такой продукт - это электричество, которое потребляется и продается на рынках стран, которые имеют постоянный дефицит в генерируемой мощности и зависят от его импорта.
GEC - это блокчейн проект, объединяющий инвесторов, которые решили финансировать строительство солнечных энергетических установок (SPP) моделью "crowdfunding" для получения дохода от их
использования.
Децентрализованные и прямые инвестиции в проект GreenEnergyCoin будут реализованы путем покупки токенов GreenEnergyCoin (далее - GEC), созданных на основе блокчейн Ethereum, которые можно было
бы проще обменять на существующих криптобиржах на другую криптовалюту или на деньги. Полную информацию вы найдёте тут:
Сайт проекта: <a href=https://www.greenofekcoin.com>https://www.greenofekcoin.com</a>
YouTube канал: <a href=https://www.youtube.com/channel/UC4vbrd5hSFcJYrK7R_AZ2YA?sub_confirmation=1>https://www.youtube.com/channel/UC4vbrd5hSFcJYrK7R_AZ2YA?sub_confirmation=1</a>
Telegram канал: <a href=https://t.me/joinchat/AAAAAE5ztMy7OP1TBa50ug>https://t.me/joinchat/AAAAAE5ztMy7OP1TBa50ug</a>

1308 StevenDrady | E-mail | Web | 1. září 2018 v 1:47 | Reagovat
1309 DavidNab | E-mail | Web | 1. září 2018 v 2:56 | Reagovat

<a href=https://razleton.com>деньги +с нуля без вложений</a> - куда вложить деньги для получения прибыли, лучший мониторинг хайпов

1310 arvoLax | E-mail | Web | 1. září 2018 v 19:56 | Reagovat

Застои, способствую улучшению проходимости амбулаторно в условиях дневного стационара хирургического отделения рацион продукты, содержащие магний.
<a href=http://arvarik.ru/varikoz-nogi-na-vozvishenii.html>Варикоз ноги на возвышении</a>

1311 marshallyz3 | E-mail | Web | 2. září 2018 v 0:58 | Reagovat

Perfectly started supplementary conjure up:
http://ruth.go.telrock.net

1312 corafh11 | E-mail | Web | 2. září 2018 v 5:33 | Reagovat

Updated contrive sheet:
http://heather.post1.telrock.org

1313 NathanEmend | E-mail | 2. září 2018 v 20:19 | Reagovat

PTHC FORUM

Sublet the greater of CP Shortclip 2018 Circumscribed Whip-round

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Long-serving files 2000-2017CUFF Putting on airs Omnium gatherum All-encompassing 1201-1500 Files Lend showing

Siberian Mouse Thole inseparable's canon in

Be struck at agency a hankering into Modelkids Dvd 1 - 44 In open showing

Representing Anal Series 1 - 25 Restricted showing !!!

Covet Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!!

1314 Josephbox | E-mail | Web | 3. září 2018 v 0:28 | Reagovat
1315 donnapl16 | E-mail | Web | 3. září 2018 v 5:03 | Reagovat
1316 CharlesEndow | E-mail | Web | 3. září 2018 v 15:13 | Reagovat

I want get a pair of sneakers,but I don't know which webstore is greater.
Who can give me some advise?

1317 madelynwi3 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 1:24 | Reagovat

My up to date website:
http://candice.web.telrock.net

1318 nancybu3 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 5:50 | Reagovat

New network programme:
http://esperanza.go.telrock.net

1320 brigittezm69 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 15:05 | Reagovat

Further about page as concoct:
http://bobbie.blogs.telrock.org

1321 karynrp60 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 19:40 | Reagovat

Prepare attendant moved:
http://benita.web1.telrock.net

1322 Cecilcergo | E-mail | Web | 5. září 2018 v 0:55 | Reagovat

<a href=http://gxdrl.us/>http://gxdrl.us/</a> alisloxBosynaryTok

1323 Atogs | E-mail | Web | 5. září 2018 v 8:11 | Reagovat

SoftoWarez- Лучшее в рунете.

<a href=https://softowarez.ru/section/42>купить цифровые товары доступ к ресурсам</a>

1324 Darrelljinny | E-mail | Web | 5. září 2018 v 16:45 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/>http://trcwl.us/</a> alisloxBosynaryTok

1325 JarredPex | E-mail | Web | 5. září 2018 v 21:16 | Reagovat

<a href=http://vfleb.us/>http://vfleb.us/</a> alisloxBosynaryTok

1326 kathyxs16 | E-mail | Web | 5. září 2018 v 23:30 | Reagovat

My cool engagement:
http://rene.go.telrock.net

1327 JosephSar | E-mail | Web | 6. září 2018 v 0:59 | Reagovat

Минут пять просматривал материалы инет, неожиданно к своему удивлению заметил восхитительный веб-сайт. Я про него: <a href=https://reddit.ac>cheap reddit account</a> . Для нас вышеуказанный вебсайт показался довольно неплохим. Всего доброго!

1328 aevaLax | E-mail | Web | 6. září 2018 v 4:32 | Reagovat

Видимые признаки заключается в удалении воспаленного участка вены, посредством его вытягивания через надрез размером.
<a href=http://aevarik.ru/sho-take-tromboz-varikoz.html>Що таке тромбоз варикоз</a>

1329 Jerrycoith | E-mail | Web | 6. září 2018 v 5:29 | Reagovat

<a href=http://zrhew.us/>http://zrhew.us/</a> alisloxBosynaryTok

1330 gabrielakr2 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 9:09 | Reagovat

Modern net programme:
http://evangelina.web.telrock.net

1331 CharleskeK | E-mail | Web | 6. září 2018 v 10:33 | Reagovat

<a href=http://vgejq.us/>http://vgejq.us/</a> alisloxBosynaryTok

1332 GalyaT | E-mail | Web | 6. září 2018 v 14:55 | Reagovat

Отдых в Крыму с детьми в Алуште. Комплекс Эллада - огромная закрытая территория,свой пляж, анимация для детей.  
http://ellada-hotel.com

1333 CharlesUnica | E-mail | Web | 6. září 2018 v 16:55 | Reagovat

<a href=http://online-reliz.at.ua/publ/press_relizy/ritejl/zachem_nuzhno_delat_diagnostiku_glaz_kazhdyj_god/14-1-0-10230>катаракта причины лечение</a> - лазерная коррекция зрения стоит, после операции катаракты

1334 Williammox | E-mail | Web | 6. září 2018 v 22:01 | Reagovat

<a href=http://zgwhi.us/>http://zgwhi.us/</a> alisloxBosynaryTok

1335 dorothearc18 | E-mail | Web | 6. září 2018 v 22:34 | Reagovat

Project attendant moved:
http://beulah.web1.telrock.net

1336 Gavindealm | E-mail | Web | 7. září 2018 v 6:04 | Reagovat

<a href=http://shjto.us/>http://shjto.us/</a> alisloxBosynaryTok

1337 malloryab16 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 6:58 | Reagovat

Updated project call:
http://kristie.post1.telrock.org

1338 asawood | E-mail | Web | 7. září 2018 v 11:23 | Reagovat

My name is Asa Woodard. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

My primary goal is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted   in many ways.
My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a passionate writer who started at an early age.
I’m happy that I`ve already sold several copies of my works in different countries like USA, Russia and others too numerous to mention.
I also work in an organization that provides assistance to many students from different parts of the world. Students always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save money, because I feel happy when people come to me for writing help.

Academic Writer – Asa Woodard - <a href=http://itweakstore.com/>Itweakstore</a> Team

1339 louellajt16 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 11:30 | Reagovat
1340 FrankTycle | E-mail | Web | 7. září 2018 v 21:33 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/>http://yiglt.us/</a> alisloxBosynaryTok

1341 EdwinAvelp | E-mail | Web | 8. září 2018 v 0:10 | Reagovat

<a href=http://pfege.us/>http://pfege.us/</a> alisloxBosynaryTok

1342 Williamhar | E-mail | Web | 8. září 2018 v 3:18 | Reagovat

<a href=http://put.sibirki.com>проститутки новосибирска</a>
<a href=http://get.nsexy.ru>Проститутки новосибирска</a>
<a href=http://nsk.siblaguna.org>Проститутки новосибирска</a>
Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям. Смотрите проверенных девочек и вы получите то, что видите на сайте в реальности. Качественные интим услуги в Новосибирске это лучший способ снять сексуальное напряжение – в сауне, у вас, в гостинице или апартаментах – неважно! Мы поможем вам подобрать именно тех девушек, за которыми вы пришли к нам.

1343 belindaag4 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 6:49 | Reagovat

Updated put forth sheet:
http://jewel.projects.telrock.org

1344 JacobDes | E-mail | Web | 8. září 2018 v 8:44 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

1345 adrianzh3 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 15:03 | Reagovat

My unheard of trap project:
http://minnie.post1.telrock.org

1346 leroyyl1 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 19:35 | Reagovat

Unique home stage after concoct:
http://brandon.forum.telrock.net

1347 susanapx60 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 0:19 | Reagovat

Perfectly started untrodden conjure up:
http://rafael.go.telrock.net

1348 SergioRer | E-mail | 9. září 2018 v 1:56 | Reagovat

В знак особой благодарности  Вы можете заказать Персональную Награду - Орден - Чедовеку,  http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1349 FreddieViade | E-mail | Web | 9. září 2018 v 4:40 | Reagovat

<a href=http://tlydp.us/>http://tlydp.us/</a> alisloxBosynaryTok

1350 cynthiaqt3 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 8:58 | Reagovat

New home after instead of throw:
http://jared.blogs.telrock.org

1351 ameliaym2 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 12:24 | Reagovat

Updated engagement sheet:
http://joseph.blogs.telrock.org

1352 kentse16 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 15:01 | Reagovat

Started untrodden spider's web project
http://arab.egypt.adultnet.in/?entry-kaelyn
gireal usmanov banner website ШЇШЁЩ‰

1353 DavidBiole | E-mail | Web | 9. září 2018 v 20:17 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/>http://xvxuu.us/</a> alisloxBosynaryTok

1354 Valeriyjok | E-mail | Web | 10. září 2018 v 1:36 | Reagovat

Утром серфил материалы интернет, неожиданно к своему удивлению открыл лучший вебсайт. Смотрите: <a href=http://dchess.ru/spravka-dlya-rabot-na-vysote-405/>Справка 302н</a> . Для меня вышеуказанный вебсайт произвел незабываемое впечатление. Хорошего дня!

1355 darylvl2 | E-mail | Web | 10. září 2018 v 3:08 | Reagovat
1356 Vasiliyviats | E-mail | Web | 10. září 2018 v 3:38 | Reagovat

Весь день пересматривал контент сети интернет, и к своему удивлению открыл красивый ресурс. Вот гляньте: <a href=http://dropforged.ru/>Купить больничный</a> . Для моих близких этот вебсайт явился весьма привлекательным. Хорошего дня!

1357 Adrianeasem | E-mail | Web | 10. září 2018 v 5:41 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/>http://skbsb.us/</a> alisloxBosynaryTok

1358 Carelbiz | E-mail | Web | 10. září 2018 v 6:31 | Reagovat

Ключи, пин-коды к играм, базы данных и многое другое >>>>>> <a href="http://www.plati.market/?ai=811501">Plati.market</a>

Keys, codes to games, data bases and much more >>>>> http://www.plati.market/?ai=811501

Тэги:обои на рабочий стол call of duty modern warfare 3,скачать текстур пак faithful 64x64 для minecraft 1.5 2,need for speed most wanted 2005 винилы боссов,скачать metro 2033 на андроид полную версию,скачать игру l.a.noire через торрент на русском языке,dark blue аниме смотреть онлайн 1 сезон 1 серия,скачать игру subnautica бесплатно без вирусов,как поменять ник в игре world of tanks бесплатно,как пополнить золото в world of tanks через карту,rise of the tomb raider советская база тайники с монетами,insurgency modern infantry combat мониторинг серверов,sleeping dogs скачать торрент xbox 360 lt 3.0,etc.

1359 VitaliyMox | E-mail | Web | 10. září 2018 v 7:23 | Reagovat

Пару часов назад изучал материалы сети интернет, случайно к своему восторгу заметил прекрасный вебсайт. Вот посмотрите: <a href=http://sheffa.ru/bolnichnyi-list>Больничный лист нового образца</a> . Для моих близких данный сайт оказался весьма оригинальным. До встречи!

1360 moniquebr18 | E-mail | Web | 10. září 2018 v 15:11 | Reagovat

Right-minded started fresh occupation:
http://ophelia.web1.telrock.net

1361 shirleyie1 | E-mail | Web | 11. září 2018 v 0:16 | Reagovat
1362 evelynvl60 | E-mail | Web | 11. září 2018 v 4:55 | Reagovat

New lodgings after instead of project:
http://jennifer.forum.telrock.net

1363 ThomasTepay | E-mail | Web | 13. září 2018 v 17:34 | Reagovat

https://samiznaetekto.livejournal.com/110420.html
хотите сыграть в интересную игру
В серсо играли даже рыцари  в средневековье. Это была излюбленная игра детей в городах.
Питер Брейгель "Игры детей" (подробность) 1559
«Серсо» по-французски — обруч. Насчитывается возле 60 разнообразных упражнений, игр, эстафет с серсо; их изучение предполагает соблюдение определенной последовательности — через простых к более сложным с постепенным нарастанием физической нагрузки.
Обстановка игры в серсо несложное: кольцо и шпажка.

1364 jordanxm3 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:03 | Reagovat

Lewd blog pictures from internet  
erotic vampire stories bdsm erotic tatoos auto erotic erotic romance ebooks    
http://booty.net.erolove.in/?abigayle  ;
  dildo erotic wallpapers erotic capital erotic movie list erotic ebook

1365 VeniaminBuh | E-mail | Web | Pondělí v 0:53 | Reagovat

Zaimer (займер) — одобрение заявки за несколько секунд. Ставка по кредиту 0,63% в день. Сроком на: 30 дней cумма до: 30000. Срочные займы через интернет <a href="http://dexu.omovahyt.ru/dayu-dengi-v-zaymy.php">даю деньги в займы</a> карту без отказа. Срочный займ онлайн на карт.. Комплектующие, ноутбуки в пензе, купить компьютер и ноутбук в кредит, принтер canon lbp6020 (лазерный, 18 стрмин, 2400x600dpi, usb 2.0..

1366 MarionVes | E-mail | Web | Úterý v 8:07 | Reagovat

時尚拜金女    http://womans-fashion.com/

1367 Timothypal | E-mail | Web | Úterý v 13:05 | Reagovat

Sprung rhythm is structured around feet with a variable number of syllables, generally between one and four syllables per foot, with the stress always falling on the first syllable in a foot. Answer questions regarding your likes and dislikes get results as to whether you are a MATCH! Free Memberships, Comprehensive profiles. While apps like Tinder may be associated with younger audiences, there are plenty of options for those in search of mature dating, our very own Telegraph Dating or Senior People Meet, for example. Single men can join and browse without having to give their credit card information, and everything is absolutely free for women. There is 4 stage filtering process to make sure real people use this website. Does Micazu check the owners of the vacation rentals? The best place to realize all features of the new century is BBW people meet online space. If you want us to include any new app, then you can contact us. Most sites claim to be free, and then surprise you with charges for additional features. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! The good about it is that you get only in touch with people that your really interested in. Even for exchange students there are a few formalities to sort out and arrange before arriving in Wedel. Use Instant Messenger, rate the photos and get start a relationship and a new life! A great starting point for people who have not tried online dating before and want to try it for free.  http://iuab.cancerlungsymptom.pp.ua  Here he practised early attempts at asceticism. Start for FREE, end for FREE Join Today and start making Pure Connections. Informationen zum Bereich Verordnungen: Aktuelle Meldungen, Seminare, Verordnungsstatistiken sowie Kontaktdaten der Pharmakotherapie-Beratung und Onkologie-Beratung.  http://duft.davis-inc.pp.ua  All we ask is that you simply follow our guidelines to ensure your post is published. OK JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein. It requires you to sign in with Facebook and LinkedIn to avoid setting you up with friends or co-workers and you can set super-specific criteria.  http://tiud.greincor.pp.ua  I am a total otaku lol, I love watching anime and reading manga. Thank you, OurTime, for letting me know in advance and prior to my providing payment for your "services," that you're actually ScammerVille. It has been helping singles find partners since 1995, it now serves people in over 24 countries with sites in 15 different languages.  http://yqsy.engelaxil.pp.ua  D8U COMMUNITY Join the D8U global community to make new lasting connections. It's among the best things about life on earth. How It Works Register Today!

1368 Jeremyjat | E-mail | Web | Včera v 8:05 | Reagovat

http://www.sinderella.tw/    SINDERELLA

1369 Dmitriybiree | E-mail | Web | Včera v 17:27 | Reagovat

Официальный сайт певицы юлии михальчик. Жизнь, творчество, <a href="http://ysyvony.wehiv.ru/30087.aspx">анна самохина фото обнаженная</a> афиша, события, аудио.. Самые красивые голые девушки – блондинки и брюнетки, мулатки и азиатки и их лучшая бесплатная эротика фото и видео в отличном качестве! красоток – обязательно посмотрите шикарные фото американских моде..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama